Tourmaline Elbaite – Priatnoe Mine, Tajikistan
5 lipca 2016

Rainbow Tourmaline Elbaite – Priatnoe Mine, Pamir, Tajikistan

Rainbow Tourmaline Elbaite - Priatnoe Mine, Pamir, Tajikistan

Rainbow Tourmaline Elbaite – Priatnoe Mine, Pamir, Tajikistan